Zkoušky těsnosti nádrží

 

Provádíme zkoušky těsnosti nádrží se závadnými látkami dle vyhlášky 450/2005 Sb. a vodního zákona.

Provádíme zkoušky těsnosti jímek, septiků, zásobníků a dalších nádrží z různých materiálů, s odpadními látkami a se závadnými látkami chemickými, žíravými, výbušnými apod., včetně látek ropného původu.