TEPSTROJ s.r.o.


 Společnost TEPSTROJ je zaměřena na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti provozu technických zařízení, včetně vyhrazených technických zařízení.

 

Mezi naše služby patří zejména:

 
    poradenství a implemenace GDPR

    kontrola, zpracování dokumentace a provádění činností v oblasti BOZP, PO

    školení osob v oblasti BOZP a PO,

    určení vyhrazených technických zařízení dle zák. 174/1968 Sb.,

    pro vyhrazená i nevyhrazená zařízení provedení kontroly, zpracování a aktualizace provozní a průvodní dokumentace,

    kontrola a zpracování místních provozních předpisů, návodů apod.,

    kontrolní, revizní a servisní činnost na technických zařízeních, včetně vyhrazených zařízení,

    provádění zkoušek těsnosti nádrží se závadnými látkami,

    kontrola a servis hydrantů a hasicích přístrojů,

    zastupování provozovatele při jednání s orgány státní správy jako je Technická inspekce České republiky, Oblastními inspektoráty práce apod.,

    výkon funkce odpovědné osoby dle nařízení vlády 101/2005 Sb.,

    školení obsluhy technických zařízení, včetně vyhrazených zařízení (jeřábníci, vazači, obsluha plynových zařízení, kotelen, tlakových nádob atd.).

 

 Neustálé změny v legislativě postupně mění zažitá pravidla. Současný legislativní trend se neopírá jen o normy a vyhlášky. Nově stanovuje, že provozovatel musí sám zhodnotit rizika a stanovit opatření při vlastní činnosti nebo provozu zařízení. Tento přístup přináší větší zodpovědnost provozovatele, než jak tomu bylo v době, kdy povinnosti byly stanoveny jen normami pro provoz zařízení.

Naše společnost Vám zajistí kompletní servis v této oblasti nebo za Vás dokonce převezme odpovědnost plynoucí z legislativy do té míry, jak to legislativa umožňuje.

Budete jednat s jedním obchodním partnerem. Ušetříte tím svůj čas a předejdete problémům u zařízení, na kterých se provádí revize a další činnosti z více oborů. Ručíme za správné provedení všech potřebných úkonů.