Plynová zařízení

Průmyslové plynovody

Rozvody a zařízení pro technické plyny

Rozvody a zařízení pro bioplyn

Plynojemy

Plynové kotelny

Plynové pece a tepelná zařízení

Regulační stanice plynu

Čerpací stanice a plnírny LPG, CNG

Domovní rozvody plynu

Domovní plynové spotřebiče

 

Činnost v oblasti PZ:

  -         revizní činnost,roční kontroly PZ a příslušenství, včetně elektrorevizí,

  -         servisní činnost (odstraňování závad z revizí a kontrol, odstraňování poruch…),

  -         preventivní údržba (čištění, seřízení…),

  -         rekonstrukce a GO - plánování a provádění,

  -         školení a přezkušování obsluh PZ a nízkotlakých kotelen,

  -         příprava topičů na zkoušky u Technické inspekce ČR,

  -         odborné poradenství

  o      poradenství při výběru a navrhování PZ a příslušenství,

  o      návrhy úprav PZ,

  -         legislativní činnost

  o      místní provozní řády - tvorba a aktualizace,

  o      dokumentace PZ - tvorba a aktualizace,

  o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě - tvorba a aktualizace,

  o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.