Hydranty a hasicí přístroje

Hydrantové systémy

  -         vodní,

  -         pěnotvorné.

 

Přenosné a pojízdné hasicí přístroje

  -         vodní,

  -         pěnové,

  -         práškové,

  -         halonové,

  -         CO2 (sněhové).

 

 Činnost v oblasti hydrantů a hasicích přístrojů:

  -         provozní kontroly hydrantů,

  -         tlakové zkoušky hadic,

  -         prohlídky hasicích přístrojů,

  -         kontroly hasicích přístrojů,

  -         periodické zkoušky hasicích přístrojů,

  -         servisní činnost na hydrantech a hasicích přístrojích.