Kompresory, klimatizace

Kompresorové stanice - šroubové, pístové

Dmychadla  -  šroubová, rootsova, lamelová, s bočním kanálem, radiální

Vývěvy -  lamelové suché, lamelové olejové

Úprava stlačeného vzduchu – kondenzační a adsorpční sušiče, filtrace, automatické odvaděče kondenzátu, separátory kondenzátu

Využití odpadního tepla od kompresorů  - vytápění a ohřev TUV

Vzduchotechnika

Klimatizace

 

Činnost v oblasti zařízení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu a klimatizací,

-          kompletní dodávky zařízení, 

-          preventivní prohlídky,

-          servisní činnost (odstraňování závad z prohlídek, odstraňování ostatních závad),

-          preventivní údržba (čištění, kontrola náplní, výměna spotřebních dílů…),

-          odborné poradenství

o       poradenství při výběru a navrhování zařízení,

o       plánování rekonstrukcí a oprav,

o       plánování strategických náhradních dílů,

-          legislativní činnost

o       kontrola souladu stavu zařízení s platnou legislativou (STOP tlačítka, zabezpečení proti úniku znečišťujících látek…),

o       řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

o       pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě -  tvorba a aktualizace,

o       jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.