Zdvihací zařízení

Jeřáby třídy O, A, AS, B, D, N

Kladkostroje

Zdvihací stoly

Zdvihací pracovní plošiny

Stojanové zvedáky, zvedáky vozidel

Ručně vedené manipulační vozíky

Závěsné prostředky

Vázací prostředky

 

Činnost v oblasti ZZ:

  -         revizní činnost, prohlídky ZZ a příslušenství,

  -         servisní činnost (odstraňování závad z revizí, odstraňování poruch…),

  -         preventivní údržba (čištění, kontrola náplní, mazání…),

  -         obsluha ZZ (poskytování práce jeřábníků, vazačů, signalistů),

  -         rekonstrukce a GO - plánování a provádění,

  -         zvláštní posouzení – plánování a provádění,

  -         školení a přezkušování jeřábníků, vazačů, signalistů, obsluhy pracovních plošin,

  -         odborné poradenství

  o      poradenství při výběru a navrhování ZZ a příslušenství,

  o      návrhy úprav ZZ,

  -         legislativní činnost

  o      systém bezpečné práce - tvorba a aktualizace,

  o      řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

  o      dokumentace ZZ - tvorba a aktualizace,

  o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě - tvorba a aktualizace,

  o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.