Strojní zařízení

Samostatné stroje a části strojů

Technologické celky

Výrobní linky

Dopravníkové trasy

 

Činnost v oblasti strojních zařízení:

  -         preventivní a podrobné prohlídky,

  -         servisní činnost (odstraňování závad z prohlídek, odstraňování ostatních závad),

  -         preventivní údržba (čištění, kontrola náplní, výměna spotřebních dílů…),

  -         odborné poradenství

  o      poradenství při výběru a navrhování strojního zařízení,

  o      plánování rekonstrukcí a oprav,

  o      plánování strategických náhradních dílů,

  -         legislativní činnost

  o      kontrola souladu stavu strojního zařízení s platnou legislativou (STOP tlačítka, zabezpečení proti úniku znečišťujících látek…),

  o      řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

  o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě -  tvorba a aktualizace,

  o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.