Elektrická zařízení

Elektrická zařízení NN, VN

Instalace

Spotřebiče

Hromosvody

Nářadí

Stroje a strojní linky

 

Činnost v oblasti EZ:

  -         revizní činnost, kontroly a prohlídky EZ a příslušenství,

  -         servisní činnost (odstraňování závad z revizí, odstraňování poruch…),

  -         preventivní údržba (čištění, kontrola…),

  -         rekonstrukce a GO - plánování a provádění,

  -         školení a přezkušování elektrikářů i ostatních zaměstnanců,

  -         odborné poradenství

  o      poradenství při výběru a navrhování EZ a příslušenství,

  o      návrhy úprav EZ,

  -         legislativní činnost

  o      systém bezpečné práce - tvorba a aktualizace,

  o      řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

  o      dokumentace EZ - tvorba a aktualizace,

  o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě - tvorba a aktualizace,

  o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.